Familieinnvandring i Norge: Krav og prosess hos Advokatfirmaet Tveter & Kløvfjell

Familieinnvandring-Familiegjenforening-advokat-oslo

Velkommen til Advokatfirmaet Tveter & Kløvfjell! Vi er et dedikert advokatfirma som spesialiserer oss på immigrasjonsrett og familieinnvandring i Norge. I denne artikkelen vil vi gi deg en oversikt over reglene og kravene for familieinnvandring til Norge. Vårt mål er å hjelpe deg med å forstå prosessen og veilede deg gjennom de ulike stegene for å søke om oppholdstillatelse som familiemedlem til en norsk borger eller noen med gyldig opphold i Norge.

Hva er familieinnvandring?

Familieinnvandring er en prosess der en person utenfor EU/EØS ønsker å flytte til Norge for å bo sammen med en nær familiemedlem som allerede er norsk borger eller har gyldig oppholdstillatelse i landet. Nærmeste familiemedlemmer inkluderer ektefelle, samboer, forlovede, barn og foreldre. Som søker er det viktig å forstå kravene som stilles til både referansepersonen (den personen som allerede er i Norge) og søkeren for å få gyldig oppholdstillatelse i Norge.

Krav til referansepersonen

Referansepersonen, den som allerede er i Norge, må oppfylle visse krav for at søkeren skal kunne få familieinnvandringstillatelse. Referansepersonen må enten være:

  • Norsk eller nordisk statsborger bosatt i Norge,
  • Ha permanent oppholdstillatelse,
  • Ha midlertidig oppholdstillatelse som kan danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse (for eksempel arbeidstillatelse eller asyl),
  • Ha oppholdstillatelse på grunn av en massefluktsituasjon (kollektiv beskyttelse).

Det er viktig å merke seg at referansepersonen må også ha tilstrekkelig inntekt og et sted å bo sammen med søkeren i Norge. Noen ganger kreves det at referansepersonen har jobbet eller tatt utdanning i fire år.

Oppholdstillatelse for ektefeller

Ektefeller kan søke om familieinnvandringstillatelse hvis visse krav er oppfylt. Både ektefellene må være minst 18 år gamle, og i mange tilfeller må de ha fylt 24 år (24-årskravet). Det må være et ekte ekteskap og ikke en proforma vielse, altså at ekteskapet ikke inngås kun for å oppnå oppholdstillatelse i Norge. Referansepersonen må ha en viss inntekt og et sted å bo sammen med ektefellen. Planen om å bo sammen i Norge er også et viktig kriterium.

Oppholdstillatelse for samboere

Samboere kan også søke om familieinnvandringstillatelse hvis visse betingelser er oppfylt. Som regel må samboerne ha bodd sammen i et fast og etablert forhold i minst to år. Hvis de har felles barn eller venter barn sammen, er kravet om to års samboerskap ikke gjeldende. Samboerne må også planlegge å bo sammen i Norge, og referansepersonen må ha tilstrekkelig inntekt og bolig for begge.

Oppholdstillatelse for forlovede

Forlovede som skal gifte seg med en referanseperson kan søke om forlovelsesvisum, som gir en oppholdstillatelse i maksimalt seks måneder. Det er viktig å dokumentere at paret har til hensikt å inngå et gyldig ekteskap i Norge og har planer om å bo sammen. Det er også avgjørende at det er sannsynlig at søkeren vil returnere til hjemlandet hvis ekteskapet ikke blir inngått som planlagt.

Etter at ekteskapet er inngått, kan det søkes om familieinnvandring som ektefelle fra Norge. Forlovelsesvisumet kan ikke fornyes eller forlenges.

Oppholdstillatelse for barn

Barn under 18 år kan få familieinnvandringstillatelse sammen med foreldrene, dersom visse krav er oppfylt. Barnet kan ikke ha ektefelle eller samboer, og begge foreldrene må ha eller få oppholdstillatelse i Norge. Hvis bare én av foreldrene har oppholdstillatelse, må denne forelderen ha foreldreansvaret alene eller felles med den andre forelderen.

UDI vil vurdere hva som er best for barnet når de behandler søknaden. I tilfeller der barnet har opphold på grunnlag av asyl, kan også foreldre eller søsken komme på familieinnvandring.

Underholdskravet

En viktig faktor for å få familieinnvandringstillatelse er underholdskravet, som handler om referansepersonens økonomiske evne til å forsørge søkeren. Referansepersonen må tjene nok penger det neste året, ha tjent nok penger det siste året og ikke ha mottatt økonomisk sosialhjelp i de siste tolv månedene før tillatelse gis.

Fireårskravet

I visse tilfeller, spesielt for ektefeller og samboere, gjelder fireårskravet. Referansepersonen må ha jobbet eller tatt utdanning på fulltid i fire år til sammen for å oppfylle dette kravet. Det finnes imidlertid unntak for dette kravet, og vi kan hjelpe deg å vurdere om det gjelder for din situasjon.

Søk bistand hos oss

Familieinnvandring i Norge er en omfattende prosess med flere krav og betingelser som må oppfylles. Som advokatfirma spesialisert i immigrasjonsrett og familieinnvandring, ønsker vi å hjelpe deg gjennom hele søknadsprosessen. Vårt erfarne team står klare til å veilede deg og sikre at du oppfyller alle krav for å få gyldig oppholdstillatelse i Norge.

Vi håper at denne artikkelen har gitt deg en grundig oversikt over de ulike kravene og prosessene for familieinnvandring. Hvis du har spørsmål eller trenger ytterligere hjelp, nøl ikke med å kontakte Advokatfirmaet Tveter & Kløvfjell. Vi ser frem til å bistå deg med din familieinnvandringssak.

Snakk med oss

Eller send din forespørsel


*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring