24 års kravet

Arbeidstillatelse-utlendingsrett-advokat-oslo

Ønsker du å søke om familieinnvandring i Norge, enten som ektefelle, samboer eller forlovet? Da er det viktig å være klar over kravet om at begge personene må være minst 24 år gamle i visse tilfeller. Hos Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell har vi spesialisert oss på innvandringsrett og vil veilede deg gjennom søknadsprosessen. I denne artikkelen vil vi utforske kravene og gi deg verdifull informasjon som hjelper deg med å søke og eventuelt få unntak fra alderskravet.

Kravet om alder i familieinnvandringssaker

I søknader om familieinnvandring for ektefeller, samboere og forlovede gjelder et krav om at begge parter må være minst 24 år gamle. Dette kravet er fastsatt av Stortinget og regjeringen og gjelder for visse situasjoner. I denne artikkelen vil vi se nærmere på kravene for ulike kategorier:

Unntak fra 24-årskravet

Det er mulig å få unntak fra alderskravet i visse tilfeller. UDI vurderer søknader om unntak basert på landbakgrunn og om det forekommer tvangsekteskap i disse landene. Vurderingen tar også hensyn til foreldrenes opprinnelsesland.

Det er visse situasjoner der unntak fra alderskravet ikke vil bli gitt:

  • Begge parter har bakgrunn fra land/områder/folkegrupper der norske myndigheter har erfaring med tvangsekteskap, som for eksempel Afghanistan, Albania, Algerie, Bangladesh, Egypt, Eritrea, Etiopia, India, Irak, Iran, Jemen, Jordan, Kambodsja, Kasakhstan, Kina (kun uigurer og tibetanere), Kosovo, Libanon, Libya, Marokko, Myanmar, Nepal, Pakistan, Palestina, Russland (kun tsjetsjenere), Somalia, Sri Lanka, Sudan, Syria, Tadsjikistan, Tunisia, Tyrkia, Usbekistan og Vest-Sahara.
  • UDI har andre grunner til å tro at dere kan ha vært utsatt for tvangsekteskap. Dette gjelder også hvis dere har barn.


Unntak fra alderskravet kan være mulig hvis:

  • En av dere eller begge har bakgrunn fra et land der norske myndigheter anser det som svært usannsynlig at tvangsekteskap forekommer.
  • Norske myndigheter mener det er svært usannsynlig at dere er utsatt for tvangsekteskap, for eksempel hvis dere har samme kjønn eller ulik kulturell eller religiøs bakgrunn.

Vær oppmerksom på at denne listen over land ikke er uttømmende, og den kan endres over tid basert på UDIs erfaringer. Dersom vi ikke har nevnt landet du har bakgrunn fra, betyr det ikke nødvendigvis at du automatisk får unntak fra alderskravet.

Våre dyktige advokater bistår deg

Kravet om å være 24 år i familieinnvandringssøknader kan være komplekst. Vi anbefaler på det sterkeste å søke juridisk rådgivning fra eksperter som oss i Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell. Vi har lang erfaring med å håndtere slike saker og vil sikre at søknaden din blir utarbeidet på en måte som øker sjansene for suksess.

Kontakt oss i dag for å starte søknadsprosessen og få veiledning om unntak fra alderskravet. Vårt team av dedikerte advokater står klare til å hjelpe deg gjennom hele prosessen.

Snakk med oss

Eller send din forespørsel


*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring