Om Advokat Oslo

Advokat Oslo er et advokatfellesskap. Vi er ledende innen familierett og barnevernsrett. Advokatene i Advokat Oslo jobber spesialisert innen familierett, skilsmisse, barnefordeling, barnevern, strafferett og familiemekling og har lagt erfaring og inngående kunnskap. Våre advokater opptrer mye i domstolene og har lang prosedyreerfaring fra domstol og fylkesnemnd.

Advokatene i Advokat Oslo bestreber hele tiden å oppnå det beste resultatet får våre klienter. Vi tilstreber effektivitet og produktivitet, og riktig rådgivning til våre klienter. Våre klienter skal oppleve sterk faglighet, rask responstid, og et stort personlig engasjement rundt deres sak. Vi jobber noen ganger også teambasert på den enkelte sak. Flere av advokatene er også godkjente offentlig oppnevnte meklere og har bred og lang erfaring fra konfliktarbeid, og mekling i familiesaker. Vi tar saker over hele landet.

Vår erfaring, din trygghet

Advokatene hos Advokat Oslo arbeider kontinuerlig for at vår kvalitet og service skal oppleves som svært god. Tilbakemeldinger fra våre kunder og klienter gjenspeiler den erfaring og kompetanse vi gjennom lang tid har opparbeidet oss.


Alle våre advokater og advokatfullmektiger følger regler for god advokatskikk i håndtering og avregning av advokatoppdrag.

KOMPETANSE - INNSIKT - GOD RÅDGIVNING

VÅR VISJON

Vi er spesialiserte innen familierett, mekling, skilsmisse, barnefordeling og barnevern. Vi bestreber hele tiden etter å oppnå det beste resultatet får våre klienter. Dette gjør vi gjennom å snu hver sten og utføre den beste praksisen overfor våre klienter. Våre klienter skal oppleve sterk faglighet, rask responstid, og et stort personlig engasjement rundt deres sak. Vi jobber ofte teambasert på den enkelte sak.

VÅR FILOSOFI

Våre kjerneverdier er kompetanse, situasjonsforståelse og effektivitet. Disse tre kjerneverdier fokuserer vi på, for å oppnå våre mål og optimale resultater for klienten gjennom riktig rådgivning til rett tid.

VÅRE VERDIER

Vi setter mellommenneskelige hensyn høyt, idet vi vet hvordan en tvist og dens utfall kan påvirke mennesker og relasjoner. Vi er derfor opptatt av at vår rådgivning skal være realistisk, informativ og i klientens interesse, slik at klienten kan ta informerte valg før, under og etter en tvist.