Rebekka Ravn Pedersen

advokatfullmektig

Rebekka Ravn Pedersen ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen våren 2023. Hun skrev sin masteravhandling om påtalemyndighetens adgang til å fremlegge bevis ervervet gjennom ulovlig ransaking i mindre alvorlige narkotikasaker.

Under studiene har Pedersen arbeidet som trainee ved flere ulike advokatkontor, som førstekonsulent i NAV og som saksbehandler i Studentjuristen. Hun har også gjennomført et utvekslingsopphold ved The Pennsylvania State University (Penn State Law), hvor hun fordypet seg i strafferett og barne- og familierett.

Fagområde

No data was found