Merete Longva Bjerke

advokatfullmektig

Merete Longva Bjerke tok juridisk embetseksamen i 1995. Jussutdannelsen er siden supplert med ekstra spesialfag i petroleumskontrakter, forsikringsrett og selskapsrett. Longva Bjerke trives i  skjæringspunktet mellom juss og mennesker, og har også tilleggsutdannelse innen atferdsvitenskap. Hun tilbyr generelle og skreddersydde kurs, workshops og foredrag innen offentlighetsrett, forvaltningsrett, taushetsplikt, personvern og GDPR, og innsyn etter de ulike regelverk.

Hun har bred erfaring fra privat og offentlig sektor. De siste årene har hovedfokus vært på personvern, avtalerett, kontraktsrett, forvaltningsretten og offentlighetsrett. Longva Bjerke kan også bistå innen plan- og bygningsrett, landbruksrett, samferdsel, inkasso samt klagesaker til det offentlige.

Med flere års erfaring som personvernombud, har Longva Bjerke har en sentral rolle i vårt personvernteam. Hun fungerer som personvernombud for Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Hun tilbyr generelle og skreddersydde kurs, workshops og foredrag innen

  • offentlighetsrett
  • forvaltningsrett
  • taushetsplikt
  • personvern og GDPR
  • innsyn etter de ulike regelverk

Fagområde

No data was found