Christoffer Saltnes Gundersen

advokatfullmektig

Juridisk konsulent Christoffer Saltnes Gundersen ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo våren 2023. Han skrev masteroppgave om oppfriskning av fraværsdommer fra forliksrådet ved ID-tyveri. Under studiene arbeidet han som saksbehandler i Jussbuss.

Han jobbet i Jussbuss’ husleie- og gjeldsgruppe. Her arbeidet han blant annet med saker om husleie, kommunalboliger, inkasso, gjeldsordning, foreldelse av pengekrav, bankenes frarådningsplikt og saker om BankID-svindel.

Fagområde

No data was found