Spør advokaten

Har du et juridisk spørsmål? Våre advokater har lang erfaring og jobber spesialisert innenfor ulike fagfelt. Ditt spørsmål vil bli tildelt en advokat som har høy kompetanse innen fagfeltet din problemstilling omhandler.

Tjenesten er gratis og vi besvarer normalt innen to uker. Formuler deg kort og unngå opplysninger som identifiserer deg selv eller andre berørte. Ditt spørsmål vil bli behandlet anonymt og bli publisert anonymt på nettsiden sammen med svaret fra advokaten.

Ansvaret for utvendig vedlikehold i leieforhold

Husleie, Vedlikehold, plenklipping
04.06.2020

Spørsmål
Hei, jeg leier en bolig og er i konflikt med utleier i forhold til plenklipping. I kontrakten står det at huseier har ansvaret for alt utvendige vedlikehold, så spørsmålet mitt er da om han også skal klippe gresset? Det er snakk om en veldig stor plen og mye arbeid som tar om lag 3 timer. Jeg har snakket med utleier og fortalt ham at jeg mener alt utvendige vedlikehold også omfatter plenklipping. Jeg har tilbudt meg å gjøre arbeidet, men at utleier må stå for utgifter og arbeidslønn, som foreksempel reduksjon i leie eller lønn. Han vil ikke svare på dette. Håper dere kan belyse saken.

Svar
Hei, her vil avtalen regulere ansvaret og forpliktelsene til både utleier og leietaker. Fordi jeg ikke har sett eller lest husleieavtalen, må jeg besvare dette på generelt grunnlag. Ut i fra det du har beskrevet, vil nok utvendig vedlikehold også omfatte glipping av gress og annet stell av uteområdene. Lykke til!


Med hilsen
Robert Voldhuset
Advokat

Spørsmål id: 185
Advokat oslo