Spør advokaten

Har du et juridisk spørsmål? Våre advokater har lang erfaring og jobber spesialisert innenfor ulike fagfelt. Ditt spørsmål vil bli tildelt en advokat som har høy kompetanse innen fagfeltet din problemstilling omhandler.

Tjenesten er gratis og vi besvarer normalt innen to uker. Formuler deg kort og unngå opplysninger som identifiserer deg selv eller andre berørte. Ditt spørsmål vil bli behandlet anonymt og bli publisert anonymt på nettsiden sammen med svaret fra advokaten.

Eierskap til hunden

Avtalerett, Eierskap til hund
04.06.2020

Spørsmål
Spørsmålet gjelder eierskapet til en hund. Hunden står registrert i Norsk Kennelklubb, i kontrakt og er chippet på en eier. Hunden er tatt i forvaring hos tidligere kjæreste og eieren får ikke ta den ut av hans hjem. Den som er registrert som eier, må komme til vedkommende for å hilse på og gå tur med hunden. Den som står som eier på kontrakt har flere ganger vært hos vedkommende og spurt om å få ta hunden med, men han nekter å gi den fra seg. Han er tidligere kjæreste og mener at han er medeier fordi han har betalt inn en sum, men har ingen dokumentasjon på denne innbetaling.

Kan vedkommende tilbakeholde hunden uten dokumentasjon? Hvem er juridisk eier på hunden. Kan hunden bli meldt stjålet og kan politiet hente hente hund? Kan motpart holde hund i varetekt så den andre part ikke kan få ta del i hunden og eierskap uten å gjøre noe ulovlig?

Svar
Hei, eierskapet til dyr må vurderes på samme måte som eierskapet til andre ting og gjenstander. Hunder og andre dyr står på denne måten i samme rettslige stilling som ting og gjenstander. Dersom det er tvil om eierskap, må dette klarlegges på vanlig måte, der man vil se på hva som er avtalt, hvem har bidratt til anskaffelsen, hva er registrert utad i NKK osv. når hunden er registrert på den ene parten, og vedkommende står på kjøpekontrakten, taler dette klart for at vedkommende også er eier. Dersom den andre mener han har en eierandel i hunden fordi han har betalt noe, må han dokumentere dette. Det vil ikke være tilstrekkelig å dokumentere at det har skjedd en betaling. det må også sannsynliggjøres at betalingen av et eierinnskudd.

Det er selvsagt mulig å politianmelde forholdet, men dette er ofte saker som ikke vil bli prioritert hos politiet. Alternativet er å reise sak for å få dom på eierskapet og at hunden skal utleveres til rette eier. Lykke til videre!


Med hilsen
Robert Voldhuset
Advokat

Spørsmål id: 184
Advokat oslo