Spør advokaten

Har du et juridisk spørsmål? Våre advokater har lang erfaring og jobber spesialisert innenfor ulike fagfelt. Ditt spørsmål vil bli tildelt en advokat som har høy kompetanse innen fagfeltet din problemstilling omhandler.

Tjenesten er gratis og vi besvarer normalt innen to uker. Formuler deg kort og unngå opplysninger som identifiserer deg selv eller andre berørte. Ditt spørsmål vil bli behandlet anonymt og bli publisert anonymt på nettsiden sammen med svaret fra advokaten.

Kan kreditor ta beslag i konas eiendeler?

Kretitors beslagsrett, utlegg
19.05.2020

Spørsmål
Jeg er gift og kona har en tinglyst ektepakt hvor det står at innskudd, bolig, bil og konti i hennes navn er hennes særeie. Namnsmannen vil ta utlegg i min pensjon , for å betale gammel gjeld jeg tidligere har opparbeidet meg. Kan namsmannen ta beslag i pengene som er hennes på hennes konto, eller kreve at kona betaler gjelden?

Svar
Kreditor kan bare ta beslag i det skyldneren eier på det tidspunktet utlegg foretas. Eierforholdet til midlene er derfor avgjørende i forhold til hva og hvilke midler kreditor kan ta beslag i. Namsmannen kan heller ikke kreve at den andre ektefellen skal betale den andre sin gjeld. Det er et grunnleggende prinsipp i familieretten at en ektefellen ikke kan stifte gjeld med virkning for den andre uten videre.

For å sikre midlene mot kreditorbeslag, er det heller ikke nødvendig med ektepakt og særeie. Dersom man frykter mulig beslag, og ønsker å sikre seg mot dette, er det nok at de midlene overføres til den andre sitt eie. På denne måten kan ikke kreditor ta beslag, samtidig som midlene fremdeles er gjenstand for likedeling ved en eventuell skilsmisse. Lykke til


Med hilsen
Robert Voldhuset
Advokat

Spørsmål id: 174
Advokat oslo