Spør advokaten

Har du et juridisk spørsmål? Våre advokater har lang erfaring og jobber spesialisert innenfor ulike fagfelt. Ditt spørsmål vil bli tildelt en advokat som har høy kompetanse innen fagfeltet din problemstilling omhandler.

Tjenesten er gratis og vi besvarer normalt innen to uker. Formuler deg kort og unngå opplysninger som identifiserer deg selv eller andre berørte. Ditt spørsmål vil bli behandlet anonymt og bli publisert anonymt på nettsiden sammen med svaret fra advokaten.

Fordeling av kostnader i sameie

Sameie, fordeling av utgifter
18.04.2020

Spørsmål
Min bror disponerer 2/3 av min tomt (tinglyst på han). Han betaler ingen leie for dette og han står heller ikke for vedlikehold. Det ble rett og slett ikke skrevet en avtale fordi jeg stolte på han. Nå er det diverse utgifter angående felles vei. Hva er riktig fordeling av utgifter? Han vil dele utgiftene med en halvpart på hver, men jeg mener at utgiftene skal fordeles etter eierforholdene. Hva er riktig? Takk for svar!

Svar
Hei, utgangspunktet for fordelingen av utgifter vil være hva som er avtalt mellom dere. Når dere ikke har avtale noe, vil det være samieloven som regulerer dette. Etter sameieloven § 9 skal faste og nødvendige utgifter knyttet til sameietingen (tomten) deles etter eierbrøken. Kostnader utover dette skal fordeles etter bruken og nytten.


Med hilsen
Robert Voldhuset
Advokat

Spørsmål id: 157
Advokat oslo