Spør advokaten

Har du et juridisk spørsmål? Våre advokater har lang erfaring og jobber spesialisert innenfor ulike fagfelt. Ditt spørsmål vil bli tildelt en advokat som har høy kompetanse innen fagfeltet din problemstilling omhandler.

Tjenesten er gratis og vi besvarer normalt innen to uker. Formuler deg kort og unngå opplysninger som identifiserer deg selv eller andre berørte. Ditt spørsmål vil bli behandlet anonymt og bli publisert anonymt på nettsiden sammen med svaret fra advokaten.

Bevisbyrden ved tvist om pengekrav

Avtalerett, pengekrav
27.03.2020

Spørsmål
Hvem har bevisbyrden i en tvist om størrelsen på pengekrav? Vi har holdt igjen et beløp fordi det har vært rot i faktureringen fra motparten. Motparten anfører at det er vi som forbrukere som har bevisbyrden for at regningene ikke er riktige. Mens vi mener det er motparten som er den profesjonelle part som har ansvaret for å sørge for at faktureringen er i orden og forståelig. Vi er ikke uenige om timespris, men om størrelsen på selve pengekravet.

Svar
Hei, det korte svaret er at det er den som krever pengene (kreditor) som har bevisbyrden for at man har en krav. Det ville være uholdbart om den er den som mottar krav (debitor) som kulle bevise at kravet ikke er reelt. I tillegg vil den profesjonelle måtte bære risikoen for uklarheter rotete og uoversiktlige fakturaer.


Med hilsen
Robert Voldhuset
Advokat

Spørsmål id: 152
Advokat oslo