Spør advokaten

Har du et juridisk spørsmål? Våre advokater har lang erfaring og jobber spesialisert innenfor ulike fagfelt. Ditt spørsmål vil bli tildelt en advokat som har høy kompetanse innen fagfeltet din problemstilling omhandler.

Tjenesten er gratis og vi besvarer normalt innen to uker. Formuler deg kort og unngå opplysninger som identifiserer deg selv eller andre berørte. Ditt spørsmål vil bli behandlet anonymt og bli publisert anonymt på nettsiden sammen med svaret fra advokaten.

Kan en bostedsforelder bestemme innholdet i samværet?

Foreldretvist, Samvær, Samvær med besteforeldre
31.10.2019

Spørsmål
Min samboer har ett barn fra tidligere forhold. Barnet har samvær med far annen hver helg. Far sender ofte barnet til besteforeldrene når han har samvær med barnet. Min samboer mener far da bryter samværsavtalen og hun vurderer nå å stanse samværet med far. Er det riktig at han bryter samværsavtalen? Kan mor nekte far samvær fordi barnet blir sendt til besteforeldrene? Det kan nevnes at besteforeldrene har godt kontakt med barnet.

Svar
Problemstillingen du tar opp er relevant og ofte et tema som kan skape konflikter mellom foreldrene. Mitt klare svar er at bostedsforelder i utgangspunktet ikke kan blande seg inn i samværsforelderens tid med barnet, så lenge barnet har god omsorg. Samværsforelderen disponerer selv innholdet og tiden med barnet. Dette vil selvsagt stille seg annerledes dersom barnet ikke får forsvarlig omsorg eller lignende. Samværsforelderen kan selvsagt også gi besteforeldrene tid med barnebarnet i samværstiden, men vil det nok også gå en grense. Det er forelderen som har samværsrett og dersom samværsforelderen konsekvent overlater omsorgen til andre, vil dette kunne stille seg annerledes. Utfra den beskrivelsen du har gitt, vil det etter min mening ikke være grunnlag for å stanse samværet med far.


Med hilsen
Robert Voldhuset
Advokat

Spørsmål id: 114
Advokat oslo