Spør advokaten

Har du et juridisk spørsmål? Våre advokater har lang erfaring og jobber spesialisert innenfor ulike fagfelt. Ditt spørsmål vil bli tildelt en advokat som har høy kompetanse innen fagfeltet din problemstilling omhandler.

Tjenesten er gratis og vi besvarer normalt innen to uker. Formuler deg kort og unngå opplysninger som identifiserer deg selv eller andre berørte. Ditt spørsmål vil bli behandlet anonymt og bli publisert anonymt på nettsiden sammen med svaret fra advokaten.

Melding om dødsfall til arveberetigede

Arverett, Melding om dødsfall
24.10.2019

Spørsmål
Min far sitter i uskiftet bo etter at mamma døde. Jeg er enebarn (ingen særkullsbarn). Jeg har ingen kontakt med ham eller hans familie. Får jeg automatisk beskjed når han er død? Hvem gir beskjeden og når?

Svar
Når noen dør, skriver sykehuset eller legen ut en dødsattest. Ved dødsfall skal nærmeste slektninger, ektefellen eller andre som har vært til stede, straks gi melding til namsmannen eller lensmannen eller til tingretten (skifteloven § 12 a). Dette blir som regel gjort av et begravelsesbyrå som melder dødsfallet på vegne av de etterlatte. Det naturlige vil være at en av de nærmeste vil orientere deg om dødsfallet. Du vil uansett får beskjed fra tingretten i forbindelse med fordeling av arv / skifte. Det er tingretten som håndterer skifte av dødsbo. I Oslo er det Oslo Byfogdembete som tar seg av dødsbo. Elles i landet er det de lokale tingrettene.


Med hilsen
Robert Voldhuset
Advokat

Spørsmål id: 113
Advokat oslo