Spør advokaten

Har du et juridisk spørsmål? Våre advokater har lang erfaring og jobber spesialisert innenfor ulike fagfelt. Ditt spørsmål vil bli tildelt en advokat som har høy kompetanse innen fagfeltet din problemstilling omhandler.

Tjenesten er gratis og vi besvarer normalt innen to uker. Formuler deg kort og unngå opplysninger som identifiserer deg selv eller andre berørte. Ditt spørsmål vil bli behandlet anonymt og bli publisert anonymt på nettsiden sammen med svaret fra advokaten.

Ansvaret for utvendig vedlikehold i leieforhold

Husleie, Vedlikehold, plenklipping
04.06.2020
Hei, jeg leier en bolig og er i konflikt med utleier i forhold til plenklipping. I kontrakten står det at huseier har ansvaret for alt utvendige vedlikehold, så spørsmålet mitt er da om han også skal klippe gresset? Det er snakk om en veldig stor plen og mye arbeid som tar om lag 3 timer. Jeg har snakket med utleier og fortalt ham at jeg mener alt utvendige vedlikehold også omfatter plenklipping. Jeg har tilbudt meg å gjøre arbeidet, men at utleier må stå for utgifter og arbeidslønn, som foreksempel reduksjon i leie eller lønn. Han vil ikke svare på dette. Håper dere kan belyse saken.

Eierskap til hunden

Avtalerett, Eierskap til hund
04.06.2020
Spørsmålet gjelder eierskapet til en hund. Hunden står registrert i Norsk Kennelklubb, i kontrakt og er chippet på en eier. Hunden er tatt i forvaring hos tidligere kjæreste og eieren får ikke ta den ut av hans hjem. Den som er registrert som eier, må komme til vedkommende for å hilse på og gå tur med hunden. Den som står som eier på kontrakt har flere ganger vært hos vedkommende og spurt om å få ta hunden med, men han nekter å gi den fra seg. Han er tidligere kjæreste og mener at han er medeier fordi han har betalt inn en sum, men har ingen dokumentasjon på denne innbetaling.

Kan vedkommende tilbakeholde hunden uten dokumentasjon? Hvem er juridisk eier på hunden. Kan hunden bli meldt stjålet og kan politiet hente hente hund? Kan motpart holde hund i varetekt så den andre part ikke kan få ta del i hunden og eierskap uten å gjøre noe ulovlig?

Hva skjer med kjæledyrene ved samlivsbrudd

Samlivsbrudd, Fordeling av dyr
22.05.2020
Hei, jeg har noe spørsmål angående angående kjæledyr ved samlivsbrudd. Jeg og min tidligere samboer skaffet oss valp sammen for ett år siden. Jeg skrev under på kjøpskontrakten, og er registrert som eier hos NKK. Mitt navn står også på forsikringen til hunden, samt Dyre-ID (chip-registrering).

Vi bodde i en leilighet han eide, og jeg flyttet til en leilighet hvor kjæledyr ikke er tillatt. Derfor bor hunden hos han nå, men jeg ser henne ofte. Jeg skal flytte til en annen del av landet, og vil ha hunden med meg, fordi jeg er eier og kun jeg har juridiske rettigheter (i følge NKK). Har jeg rett til å ta henne med meg? Hvilke rettigheter har jeg, dersom han nekter eller fysisk hindrer meg å ta med hunden?

Kan kreditor ta beslag i konas eiendeler?

Kretitors beslagsrett, utlegg
19.05.2020
Jeg er gift og kona har en tinglyst ektepakt hvor det står at innskudd, bolig, bil og konti i hennes navn er hennes særeie. Namnsmannen vil ta utlegg i min pensjon , for å betale gammel gjeld jeg tidligere har opparbeidet meg. Kan namsmannen ta beslag i pengene som er hennes på hennes konto, eller kreve at kona betaler gjelden?

Skal jeg reise sak?

Barnefordeling, Endringssak
06.05.2020
Jeg har en datter som er født i 2013 som jeg har hovedomsorgen for. Far har samvær med henne 2 timer en gang i uken under tilsyn. Bakgrunnen for tilsyn er tidligere historikk med omsorgssvikt, juger om hva han og barnet gjør og manglende evne til å tilfredsstille basale behov som mat og hygiene.

De siste årene har far nektet å betale barnebidrag, og møter ikke alltid opp til avtalt samvær. Han gir heller ikke beskjed hvis han er forsinket med flere timer. Dette resulterer i at barnet kan sitte i opptil 2 timer å vente på at far skal komme. Han nekter å skrive fra seg foreldreretten, og jeg vet ikke lengre hva jeg skal gjøre når samværet blir så uforutsigbart ovenfor jentungen. Vi ser at dette tærer enormt på henne, og at hun syntes det er vanskelig å forholde seg til han, samt at hun har en utrygg tilknytning.

Hva ville dere rådet meg til å gjøre og eventuelt gå videre med? Vi har vært til mekling flere ganger hvor det kun har resultert i at han får beholde sine 2 timer en gang i uken som han ikke alltid klarer å følge opp.

Forkjøpsrett ved salg av sameieandel

Familierett, Barnefordeling
22.04.2020
Vi er 10 søsken som har arvet hytte med tilhørende eiendom. Min bror har solgt sin andel til min sønn, 1/10 del. Er ikke dette lov? De resterende søsken mener de har forkjøpsrett og vil ta advokat og takst. Dette mener de å belaste felles hyttekonto. Mener at de ikke kan belaste kontoen tilhørende hytta, da denne skal gå til strøm, forsikringer, kommunale utgifter og vedlikehold. Det må sies at vi alle betaler inn 100,- pr mnd til hyttekonto.

Skilsmisseoppgjør, rett til felles bolig

Skilsmisseoppgjør, Salg av bolig, likedeling og gjeldsfradrag
22.04.2020
Skilsmisseoppgjør hvor A ønsker å bli boende boligen med barna men får ikke finansiering. Den andre ektefellen, B krever da salg av boligen på åpent marked fremfor å lage en avtale, der man selger til A sin familie til takst. Kan B kreve det?

Videre skal formue og gjeld gjøres opp. B har hatt vesentlig høyere inntekt enn A i ekteskapsperioden (10 år) men de har delt all økonomi uten diskusjoner. Det er aldri inngått en ektepakt eller avtale. Den kortsiktige gjelden (personlig kredittkort og felles forbrukslån) debateres hvor A påberoper at B har hatt en vesentlig mer luksuriøs livsstil enn A og derfor må ta større del av gjelden. B mener at alt skal deles likt. Hvem har rett?

Fordeling av kostnader i sameie

Sameie, fordeling av utgifter
18.04.2020
Min bror disponerer 2/3 av min tomt (tinglyst på han). Han betaler ingen leie for dette og han står heller ikke for vedlikehold. Det ble rett og slett ikke skrevet en avtale fordi jeg stolte på han. Nå er det diverse utgifter angående felles vei. Hva er riktig fordeling av utgifter? Han vil dele utgiftene med en halvpart på hver, men jeg mener at utgiftene skal fordeles etter eierforholdene. Hva er riktig? Takk for svar!

Bevisbyrden ved tvist om pengekrav

Avtalerett, pengekrav
27.03.2020
Hvem har bevisbyrden i en tvist om størrelsen på pengekrav? Vi har holdt igjen et beløp fordi det har vært rot i faktureringen fra motparten. Motparten anfører at det er vi som forbrukere som har bevisbyrden for at regningene ikke er riktige. Mens vi mener det er motparten som er den profesjonelle part som har ansvaret for å sørge for at faktureringen er i orden og forståelig. Vi er ikke uenige om timespris, men om størrelsen på selve pengekravet.

Hva kan jeg gjøre når den andre saboterer eller nekter meg samvær?

Barnefordeling, Samværssabotasje
06.11.2019
Har jeg noe å stille opp med når mor plutselig bestemmer seg for å blåse i samværsavtalen vi har? Vi har hatt våre gutter annenhver uke, men hun bestemte seg for en tid tilbake for at eldstemann på 15 ikke skal være hos far lenger.
Advokat oslo