Spør advokaten

Har du et juridisk spørsmål? Våre advokater har lang erfaring og jobber spesialisert innenfor ulike fagfelt. Ditt spørsmål vil bli tildelt en advokat som har høy kompetanse innen fagfeltet din problemstilling omhandler.

Tjenesten er gratis og vi besvarer normalt innen to uker. Formuler deg kort og unngå opplysninger som identifiserer deg selv eller andre berørte. Ditt spørsmål vil bli behandlet anonymt og bli publisert anonymt på nettsiden sammen med svaret fra advokaten.

Hva kan jeg gjøre når den andre saboterer eller nekter meg samvær?

Barnefordeling, Samværssabotasje
06.11.2019
Har jeg noe å stille opp med når mor plutselig bestemmer seg for å blåse i samværsavtalen vi har? Vi har hatt våre gutter annenhver uke, men hun bestemte seg for en tid tilbake for at eldstemann på 15 ikke skal være hos far lenger.

Rett til skoleplass, skolemiljø, og skolens aktivitetsplikt

Skolerett, Rett til skole i nærheten, Skolemiljø, Skolens aktivitetsplikt
06.11.2019
Dere hadde ikke vår kategori oppført. Men kan en foreldre og et barn skrive seg inn på en adresse i en annen kommune, slik at barnet kan gå på en ungdomskole i en annen kommune? Vi bor i Oppegård og har en sønn på 10-trinn. Han mistrives veldig med miljøet i denne kommune og ønsker å begynne på en skole i Oslo. Vi skal søke på privat videregående i Oslo, men dette har begynt å plage han såpass at vi vurderer å søke på en annen ungdomskole for siste semester i 10-trinn. Lurer derfor hvis det vil være mulig å søke på en offentlig ungdomskole

Kan en bostedsforelder bestemme innholdet i samværet?

Foreldretvist, Samvær, Samvær med besteforeldre
31.10.2019
Min samboer har ett barn fra tidligere forhold. Barnet har samvær med far annen hver helg. Far sender ofte barnet til besteforeldrene når han har samvær med barnet. Min samboer mener far da bryter samværsavtalen og hun vurderer nå å stanse samværet med far. Er det riktig at han bryter samværsavtalen? Kan mor nekte far samvær fordi barnet blir sendt til besteforeldrene? Det kan nevnes at besteforeldrene har godt kontakt med barnet.

Melding om dødsfall til arveberetigede

Arverett, Melding om dødsfall
24.10.2019
Min far sitter i uskiftet bo etter at mamma døde. Jeg er enebarn (ingen særkullsbarn). Jeg har ingen kontakt med ham eller hans familie. Får jeg automatisk beskjed når han er død? Hvem gir beskjeden og når?

Foreldreansvar, fast bosted og samvær

Barnefordeling, Fast bosted og fastsettelse av samvær
20.10.2019
Jeg bor sammen med min mann et stykke utenfor Oslo. Jeg studerer i Oslo og pendler ca 1 time hver vei fra der vi bor. Min mann jobber i området der vi bor. Vi har ei datter sammen på rundt 1 år. Hvis vi separeres ønsker jeg å kunne fortsette på studiet mitt da jeg kun har to år igjen. Hvis jeg får aleneansvar for barnet får jeg råd til å bo i Oslo med barnet og barnet kan besøke far i helgene. Hvis vi får delt foreldreansvar får jeg ikke råd til å bo alene, og med pendlingen til Oslo får jeg heller ikke sett mitt eget barn mtp tiden det tar å pendle.

Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort og hva jeg kan ha krav på dersom vi separeres.

Forbruksgjeld, gjeldsfradrag og vederlagskrav for utilbørlig svekkelse av delingsgrunnlaget

Skillsmisse, Økonomisk oppgjør mellom ektefeller
17.10.2019
Min kone og jeg er i seperasjonsprosess. Jeg har avdekket at hun har tatt opp ca 700.000 i forbruksgjeld siste 4-5 år uten at jeg har visst noe. Jeg lurer på hvordan dette vil slå ut i en delingsprosess? Vi har felles bolig og to barn. Er det noe spesielt jeg bør passe på?

Samlivsbrudd og flytting med barn uten avkaring

Barnefordeling, Samlivsbrudd og flytting
07.10.2019
Jeg vil flytte fra min mann, men han nekter å skrive under samværsavtale og flyttemelding. Vi har tidligere vært muntlig enige om delt bosted og om å ha barna 50/50. Barna vil ikke flytte skolemiljø der hvor jeg skal flytte. Han er redd bare for at barna vil bo mest hos meg etterhvert og jeg vil kreve mer bidrag da han tjener mye mer.Hva kan jeg gjøre i dette tilfelle siden barna er registrert på felles adresse?

Avtale inngått under press

Avtalerett, Gyldighet av avtale
07.10.2019
Hvis jeg fremlegger dokumentasjon som dokumenterer at jeg har blitt presset til å underskrive en avtale, vil avtalen da være gyldig?

Fortsette på samme skole etter flytting

Skolerett, Rett til grunnskole
10.07.2019
Vil en elev som har 1 år igjen på ungdomsskolen ha rett til å få fullført siste skoleår ved samme skole selv om eleven flytter til et annet sted i samme kommune?

Blir beregningen av bidrag påvirket av at man gifter seg?

Barnebidrag, Beregning av bidrag
27.05.2019
Jeg har en datter som jeg i dag betaler barnebidrag for. Hun har i helgen giftet seg med en ny mann. Er dette noe som påvirker beløpet til barnebidraget slik at vi må lage en ny utregning?
Advokat oslo