Ugylidig testament ved arvefordeling

Preben Kløvfjell fra Tveter og Kløvfjell Advokatfirma

Lurer du på noe inne arv? Ta kontakt med våre spesialister

Preben Kløvfjell

Spesialist på Arv og Arverett

Testament

I Norge er prosessen for å utfordre et testament eller arvefordeling styrt av spesifikke juridiske rammer utformet for å sikre rettferdighet og overholdelse av lovpålagte krav. Tvister kan oppstå av en rekke årsaker, inkludert spørsmål angående testamentets gyldighet, utilbørlig innflytelse på arvelateren eller manglende overholdelse av obligatoriske andelskrav for nære familiemedlemmer.

Kan man bestride testament?

Et vanlig grunnlag for å bestride et testamente er å stille spørsmål ved dets gyldighet. For at et testamente skal anses gyldig etter norsk rett, må det oppfylle visse formkrav. Disse inkluderer nødvendigheten av at testamentet skal være skriftlig, signert av testator, og vitnet av minst to personer som kan attestere testators sunne sinn og frivillige intensjoner. Dersom noen av disse betingelsene ikke er oppfylt, kan testamentet erklæres ugyldig.

En annen hyppig årsak til uenighet er utilbørlig påvirkning. Dette skjer når en person utøver overdreven press på testator, og kompromitterer deres frie vilje. Bevis for utilbørlig påvirkning kan være komplekst og krever ofte betydelige bevis, for eksempel vitneforklaringer eller dokumentasjon som indikerer tvang.

Obligatoriske aksjer

I tillegg pålegger norsk arvelov spesifikke aksjer for nære slektninger, kjent som “pliktarv.” Dersom et testament ikke oppfyller disse obligatoriske aksjene, har berørte arvinger rett til å utfordre fordelingen. Pliktarv sørger for at barn og ektefeller får en minimumsandel av boet, og ivaretar deres økonomiske interesser.

Bestride arv

Prosessen med å bestride en arv innebærer flere trinn. I første omgang må den tvistende part sende inn en formell klage til skifteretten, og presentere sine begrunnelser for bestridelse. Retten vil deretter gjennomgå bevisene, som potensielt kan involvere høringer og vitneforklaringer. Gjennom hele denne prosessen anbefales juridisk representasjon på det sterkeste for å navigere effektivt i arvelovens kompleksitet.

Er håndskrevet testament gyldig

Ja, et håndskrevet testament er gyldig i Norge, men det må oppfylle visse formelle krav for å være gyldig etter norsk lov. De viktigste kravene er:

  • Skriftlighet: Testamentet må være skriftlig. Det kan være håndskrevet eller skrevet på datamaskin og deretter skrevet ut.

  • Undertegning: Testamentet må være undertegnet av testator (den som skriver testamentet).

  • Vitner: Testamentet må undertegnes i nærvær av to vitner som samtidig er til stede. Vitner må signere testamentet mens testator er til stede.

  • Vitners habilitet: Vitnene må være over 18 år, ikke være tilgodesett i testamentet, og ikke være nærmeste slektninger av testator.

  • Testators mentale tilstand: Testator må være ved full sans og samling når testamentet opprettes, og forstå betydningen av det de gjør.

Utfordre testament

Avslutningsvis er det å utfordre et testament eller arvefordeling i Norge en strukturert juridisk prosess som tar for seg bekymringer om gyldighet, utilbørlig påvirkning og obligatoriske andelskrav. Å forstå disse begrunnelsene og de prosedyremessige trinnene som er involvert er avgjørende for de som ønsker å bestride en arv.


Advokater som kan hjelpe deg med Arverett
No data was found
Våre dyktige advokater kan hjelpe deg med alt innen Arverett

Vi har mange dyktige advokater som kan hjelpe deg med din sak. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Relaterte artikler

No data was found

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.