Personvernerklæring

HVEM ER TILKNYTTET ADVOKAT OSLO?

Advokat Oslo er et advokatfellesskap bestående av seks advokater som driver advokatpraksis for egen regning og risiko.

Firmaene er hhv. Advokat Robert Voldhuset org.nr 996 421 287, advokat Sara Sibbern Sørensen org.nr 913 552 431, advokat Anniken Qvale org.nr 998 189 829, advokat Øyvind Berre AS org.nr 817 785 522, advokat Hanne Elmenhorst org.nr 918 284 036 (Lokaladvokaten AS), advokat Marianne Hognestad AS org.nr 921 091 249

 

HVA ER PERSONOPPLYSNINGER?    

Det er alle former for informasjon som kan identifisere en person, f.eks. navn, epost, telefonnummer og IP-adresse.

 

HVORFOR INNHENTER VI PERSONOPPLYSNINGER?   

Vi innhenter personopplysninger i forbindelse med etablering av klientforhold. I forbindelse med at vi påtar oss et oppdrag, foretar vi en uavhengighetssjekk internt (konfliktavklaring) før vi sier ja til oppdraget. Konfliktavklaring omfatter som regel fullt navn, navn på andre parter og motparter.

Vi henter inn personopplysninger om deg for å ha muligheten til å kontakte deg. Vi innhenter opplysninger om deg og din sak for å kunne danne oss en oppfatning av saken før vi tar kontakt med deg, slik at vi har best mulig grunnlag for å kunne gi en sakvurdering.

 

HVORDAN SAMLER VI INN  PERSONOPPLYSNINGER? 

De opplysningene vi samler inn, samles inn via kontaktskjemaet vårt. Vi samler kun inn info som navn, adresse, telefonnummer og epost.

 

HVEM HAR TILGANG TIL PERSONOPPLYSNINGENE?  

Vi er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger og at de personopplysninger vi behandler ikke misbrukes eller kommer på avveie. Vi selger aldri din persondata videre til tredjepersoner.

Våre leverandører av IT-Tjenester vil kunne ha tilgang til personopplysninger dersom personopplysninger er lagret hos leverandøren eller på annen måte tilgjengelig hos leverandøren i henhold til avtale med oss. Leverandøren opptrer i henhold til databehandleravtale og under vår instruks.

 

HVOR LENGE LAGRER VI DATA  

Vi oppbevarer ikke dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle det formål de ble innhentet for. Dette betyr at vi kan beholde din persondata i en lengre periode etter din siste interaksjon med oss, men opplysningene blir slettet når vi ikke lenger ser det nødvendig.

Dersom vi påtar oss oppdrag for deg, vil vi normalt oppbevare saksdokumenter i 10 år etter at oppdraget er avsluttet.

 

DIN RETT TIL INNSYN, RETTING OG SLETTING

Du har rett på innsyn i de opplysningene vi har lagret om deg, hva de brukes til og hvor lenge de blir lagret. Du har også rett til å be om endring av dine opplysninger om de vi har lagret er ukorrekte.

Du har også rett til å kreve sletting av personopplysninger du mener er unødvendig. Du har også rett til å trekke tilbake ditt samtykke dersom du skulle ønske dette.

Du har også rett til å klage til en tilsynsmyndighet.

 

Datatilsynet

www.datatilsynet.no

 

 BRUK AV COOKIES

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) – for å hjelpe nettstedet å gi deg en bedre brukeropplevelse.  Cookies brukes til å beholde brukerpreferanser og gi anonymiserte sporingsdata til tredjepartsapplikasjoner som Google Analytics og Statcounter. Cookiene vil gjøre din surfingopplevels bedre.

Du kan velge å deaktivere cookies på denne og andre sider. Her kan du se hvordan du gjør det i din nettleser

 

Kontakt oss om det skulle være noen spørsmål.

[lastupdated]

Advokat oslo