Om Advokat Oslo

Advokat Oslo AS hjelper deg

Advokat Oslo

Advokat Oslo er et advokatfellesskap som ble startet 1 januar 2011 av advokatene Robert Voldhuset, Anders Flatabø og Sara Sibbern Sørensen. Vi har kontorer senstralt på Vika i Oslo. Advokatfellesskapet springer ut av det tidligere advokatfellesskapet Poulsson, Sibbern & Trosdahl, som hadde holdt til i Ruseløkkveien 50 siden begynnelsen av 80-tallet.

Advokatene driver allmennpraksis innenfor de fleste rettsområder, og har hyppige oppdrag for domstolene, fylkesnemndene mv. Advokatene driver også med familiemekling og advokatmekling i et betydelig omfang.

Vi er spesialisert på blant annet; barnefordeling, barnevern, familierett, strafferett. Videre også bistandsoppdrag der vi bistår fornærmede i volds og sedelighetssaker. Saker om personskade/pasientskade, fast eiendom og skiftesaker.

Advokatene har også erfaring med større og komplekse saker mot stat, kommune og store selskaper. Vi har advokater med meklingskompetanse, og foretar et stort antall meklinger etter ekteskapsloven og ekteskapsloven og barneloven hvert år.

Advokat Oslo er fast rådgiver for det finansielle rådgivningsfirmaet Forvaltningshuset innen spørsmål om arv, arveavgift og familierettslige disposisjoner. Vi tar også oppdrag som sensor ved Universitetet i Oslo, Stavanger og Diakonhjemmet Høgskole. Her påtar Advokat Oslo undervisning i blant annet barnerett og menneskerettigheter mv.

Våre advokater og advokatfullmektiger følger regler for god advokatskikk i håndtering og avregning av oppdrag. Advokatfellesskapet er også medlem av det europeiske advokatnettverket AEA, International Lawyers Network.

Vi driver flere juridiske informasjonsnettsider, herunder jusinfo.no. Dette nettstedet er et juridisk oppslagsverk med informasjon om 28 av de mest sentrale rettsområder. Jusinfo.no inneholder også andre praktiske tips i forhold til håndtering av saker, forhandlinger, prosedyre, opptreden for domstolene for øvrig mv.

Våre advokater påtar seg oppdrag for private, og bedrifter innenfor de fleste rettsområder med enkelte unntak med krav om oppdatert spesialkunnskap, blant annet bedriftsskatterett og skatteplanlegging. Vi tar saker over hele landet.

Vår erfaring, din trygghet

Advokat Oslo

Advokatene hos Advokat Oslo arbeider kontinuerlig for at vår kvalitet og service skal oppleves som svært god. Tilbakemeldinger fra våre kunder og klienter gjenspeiler den erfaring og kompetanse vi gjennom lang tid har opparbeidet oss.
Alle våre advokater og advokatfullmektiger følger regler for god advokatskikk i håndtering og avregning av advokatoppdrag.

Expect The Best

KOMPETANSE - INNSIKT - GOD RÅDGIVNING

Riktig rådgivning til rett tid gir optimale resultater. Advokatfirmaet Advokat Oslo holder til i Huitfeldts gate 49 ved Tjuvholmen i Oslo. Vi står for god rådgivning, solide prosedyrekunnskaper og meklingskompetanse.

Vår visjon

Vi har ambisjoner om å være et kompetent fullservice advokatfirma for private og små- og mellomstore bedrifter og organisasjoner med hovedvekt på barn, bistandsadvokatarbeid, personskade og kontraktsrettslige tvister. Vi er til enhver tid synlige på internett, der vi gir gratis allmennopplysning om rettsregler og praktiske tips, slik at klienten er best mulig informert om når han eller hun trenger advokat.

Vår filosofi

Våre kjerneverdier er kompetanse, situasjonsforståelse og effektivitet. Disse tre kjerneverdier fokuserer vi på, for å oppnå våre mål og optimale resultater for klienten gjennom riktig rådgivning til rett tid.

Våre verdier

Vi setter mellommenneskelige hensyn høyt, idet vi vet hvordan en tvist og dens utfall kan påvirke mennesker og relasjoner. Vi er derfor opptatt av at vår rådgivning skal være realistisk, informativ og i klientens interesse, slik at klienten kan ta informerte valg før, under og etter en tvist.

RING OSS IDAG

Kontakt advokaten