POSTS BY : Robert Voldhuset
Tiltak mot samværssabotasje
Tiltak mot samværssabotasje Samværssabotasje er når avtalt eller fastsatt samvær ikke gjennomføres, og det ikke foreligger gode grunner for at samværet ikke gjennomføres. Den av foreldrene som barnet bor fast [...]
Les mer
Felles foreldreansvar som hovedregel
Barneloven har stadig endret seg i retning av et mer likestilt foreldreskap. Endringene er en naturlig konsekvens av utviklingen og rådende oppfatninger i samfunnet. Foreldreansvaret innebærer blant annet en plikt [...]
Les mer
Fikk 1, 8 millioner i voldsoffererstatning
Advokat Oslo bisto i sak om voldsoffererstatning der vedkommende vant frem med krav om erstatning etter en voldshendelse i eget hjem. Vedkommende ble utsatt for grov vold i hjemmet. Forholdet [...]
Les mer
Kulturelle aspekter i barnevernssaker
Kultursensitivitet i vurderingen av omsorgsevne og hjelpetiltak Barneverntjenesten tilbyr veiledning til mange foreldre av utenlandsk opprinnelse. Her kan både språk og kulturforskjeller være store utfordringer. Tolk blir som regel brukt [...]
Les mer
Hva vektlegger domstolene i en barnefordelingssak?
Generelt om barnets beste i barnefordelingssaker I denne artikkelen skal vi kort si noe om hvilke momenter domstolene typisk vil vektlegge i barnefordelingssaker. Med barnefordelingssaker mener alle tvister som gjelder [...]
Les mer
Nye regler om flytting med barn – utvidede plikter til å varsle og mekle
av advokat Robert Voldhuset Flytting med barnet – utvidet plikt til å varsle den andre forelderen Flytting med felles barn kan ofte være en kime til konflikt mellom foreldrene. Det [...]
Les mer
Mekling for foreldre med barn under 16 år
av Advokat Robert Voldhuset Obligatorisk mekling for foreldre Ektefeller og samboere med felles barn under 16 år, og som skiller lag, plikter å møte til obligatorisk mekling, jf. ekteskapsloven § [...]
Les mer
Current template: author.php