POSTS BY : Robert Voldhuset
Hva vektlegger domstolene i en barnefordelingssak?
Generelt om barnets beste i barnefordelingssaker I denne artikkelen skal vi kort si noe om hvilke momenter domstolene typisk vil vektlegge i barnefordelingssaker. Med barnefordelingssaker mener alle tvister som gjelder [...]
Read More
Nye regler om flytting med barn – utvidede plikter til å varsle og mekle
av advokat Robert Voldhuset Flytting med barnet – utvidet plikt til å varsle den andre forelderen Flytting med felles barn kan ofte være en kime til konflikt mellom foreldrene. Det [...]
Read More
Mekling for foreldre med barn under 16 år
av Advokat Robert Voldhuset Obligatorisk mekling for foreldre Ektefeller og samboere med felles barn under 16 år, og som skiller lag, plikter å møte til obligatorisk mekling, jf. ekteskapsloven § [...]
Read More