Samvær med tilsyn

Samvær med barn under tilsyn er ofte aktuelle problemstillinger for advokater som jobber med barnefordelingssaker. Alle avgjørelser som gjelder foreldreansvar, fast bosted og samvær skal først og fremst rette seg etter hva som er til barnets beste, jf. barneloven § 48. Utgangspunktet ved samlivsbrudd er at barnet har rett til god kontakt med begge sine […]