Barnets rett til samvær med søsken etter omsorgsovertakelse

Barnets rett til samvær og kontakt med søsken etter en omsorgsovertakelse er svakt regulert i dagens lovverk. I dagens lovverk er det i all hovedsak biologiske foreldre og barnet som er rett til samvær med hverandre, jf. barnevernloven § 4-19. I de fleste tilfeller splittes søsken når det offentlige griper inn med en omsorgsovertakelse. Splittelsen […]