Kan man stanse eller nekte samvær på grunn av korona?

Kan man nekte eller stanse samvær under henvisning til korona, skrevet av advokat Hanne Elmenhorst Koronautbruddet har skapt nye utfordringer når barna veksler mellom å bo hos begge foreldrene eller når de skal ha samvær. Mange er usikre på om samvær kan gjennomføres som normalt. Vi har fått mange henvendelser fra foreldre med spørsmål om […]

Samvær med barn

Glade barn som illustrerer samvær

Samvær, skrevet av advokat Robert Voldhuset. Samvær med barn er en grunnleggende rettighet for både barn og forelder, som ikke bor sammen, til å tilbringe tid sammen. Det er i utgangspunktet opp til foreldrene å bli enige om en samværsordning. Mange blir enige om samvær og omfanget av samværet uten at advokat eller domstoler er […]

Samvær med tilsyn

Samvær med barn under tilsyn er ofte aktuelle problemstillinger for advokater som jobber med barnefordelingssaker. Alle avgjørelser som gjelder foreldreansvar, fast bosted og samvær skal først og fremst rette seg etter hva som er til barnets beste, jf. barneloven § 48. Utgangspunktet ved samlivsbrudd er at barnet har rett til god kontakt med begge sine […]