Betydningen av folkeregistrert adresse for barn ved delt bosted

mange hus som ilustrerer flytting og folkeregistrert adresse

Barnet kan kun ha folkeregistrert adresse ett sted  Mange foreldre avtaler delt bosted for felles barn ved samlivsbrudd. Et sentralt spørsmål er da om barnet kan ha folkeregistrert adresse hos begge foreldrene. Delt bosted innebærer ikke nødvendigvis at barnet tilbringer like mye tid hos foreldrene. Foreldrene kan avtale delt bosted, men ha en ulik fordeling […]

Barns rett til egen advokat i saker om barnefordeling

Foreldreansvaret ved samlivsbrudd

Barnets posisjon i saker om barnefordeling  Fra tid til annen oppstår det spørsmål om hvorvidt barnet har rett til egen advokat i saker om barnefordeling. I saker om barnefordeling er ikke barnet part i saken. Det er foreldrene som er parter og det er normalt bare mor og far som møter i rettsmøter og hovedforhandling. Det er kun […]