Fri rettshjelp – Når har du krav på fri rettshjelp

fri rettshjelp

Fri rettshjelp betyr at staten dekker utgifter knyttet til en rettslig tvist. Dette kan for eksempel være utgifter til advokat, saksomkostninger eller rettsgebyr. Fri rettshjelp innvilges i enkelte sakstyper uavhengig av din inntekt og formue. I andre sakstyper er fri rettshjelp behovsprøvd og du må fylle visse økonomiske krav for å få innvilget fri rettshjelp. […]