Fikk 1, 8 millioner i voldsoffererstatning

Voldsoffererstatning Advokat Oslo bisto i sak om voldsoffererstatning der vedkommende vant frem med krav om erstatning etter en voldshendelse i eget hjem. Vedkommende ble utsatt for grov vold i hjemmet. Forholdet ble anmeldt til politiet, og tiltale ble tatt ut. Gjerningsmannen ble senere dømt og straffet for ugjerningen. Vedkommende fikk voldsoffererstatning fra staten etter at […]