Sakkyndige som bryter etiske prinsipper i barnevernssaker

sakkyndige i barnefordelinssaker

Sakkyndig brøt flere etiske prinsipper – en avgjørelse til ettertanke  Sakkyndig ble oppnevnt av barneverntjenesten for å utrede omsorgen barnet fikk. På vegne av vår klient klaget Advokat Oslo den sakkyndige inn for Fagetisk råd i psykologforeningen (FER). Klagen gjaldt i korthet brudd på etiske retningslinjer, rettslige standarder og metoder for utført sakkyndigarbeid. Psykologen som […]