Personvern og GDPR

Hva er personvernopplysninger? En personvernopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til og indentifisere deg som enkeltperson. Det kan for eksempel være navn, identifikasjonsnummer, opplysninger om hvor du befinner deg, e-postadressen din eller elementer som er spesifikke for din fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet. Dette vil si at opplysninger som er […]

Uskifterett etter ny arvelov

Innledning Artikkelen tar for seg uskifte i henhold til den nye arveloven som trådte i kraft 1. januar 2021. I det følgende vil det diskuteres hvem som kan sitte i uskifte, hva den som sitter i uskifte kan disponere over og når retten til å sitte i uskiftebo bortfaller.   Hvem og når kan en […]

De nye reglene om adgang til innleie fra bemanningsforetak

Innledning Hovedregelen i norsk arbeidsliv er at arbeidstaker skal ansettes fast, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd. I visse situasjoner kan virksomheter se seg tjent med, eller nødt til, til å innleie arbeidskraft fra bemanningsforetak. Med andre går innleie ut på at en bedrift eller virksomhet benytter seg av ansatte fra en annen bedrift. Arbeidstakeren […]