Sara Sibbern Sørensen har grunnfag i psykologi fra Universitetet i Oslo og master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2007. Sara Sibbern Sørensen arbeidet som rådgiver I Utledningsdirektoratet fra 2007-2011. Sibbern Sørensen arbeidet som advokatfullmektig/advokat hos advokatene Poulsson, Sibbern og Trosdahl i perioden 2011-2013. Arbeidet som advokat i advokatfellesskapet RUV fra 2014 – 2017. Sibbern Sørensen har utdanning og spesialisering innenfor mekling og konflikthåndtering. Hun er oppnevnt som ekstern mekler for familievernkontorene i Oslo og Akershus. Sibbern Sørensen er oppnevnt som medlem av det eksterne utvalget av rettsmeklere for domstolene. Sibbern Sørensen har kontor både i Oslo og Lillestrøm.

FAGOMRÅDER

Prosedyre innenfor de fleste rettsområder, men med hovedvekt på familierett, barnerett og barnevern.

SPRÅK

Norsk, Engelsk.

KONTAKT

Telefon: +47 23239300

Mobil: +47 918 68 082

E-post: sara@advokatoslo.no

Advokat oslo