Advokat Marianne Hognestad
Advokat Marianne Hognestad har yrkeserfaring fra ulike rettsområder, herunder som fylkesnemndsleder, politiadvokat, eiendomsmegler og ansatt advokat. Hognestad har lang erfaring som advokat. Hun driver i dag egen advokatvirksomhet med variert praksis, og har kontorsted både i Oslo og i Risør. Hun arbeider i hovedsak med familierett, barnevern, strafferett og psykisk helsevern. Hun er blant annet fast bistandsadvokat for Aust-Agder tingrett og leder av kontrollkommisjonen ved Arendal sykehus. Hun har videre vært medforfatter til adopsjonslovens kommentarutgave.

FAGOMRÅDER

Prosedyre innenfor de fleste rettsområder med hovedvekt på familierett, barnerett, barnevernsrett, bistandsoppdrag, og som forsvarer i straffesaker.

SPRÅK

Norsk, Engelsk.

KONTAKT

Telefon: +47 23239300

Mobil: +47 954 86 168

E-post: marianne@advokatoslo.no

Advokat oslo