Karoline Tandberg
ADVOKATFULLMEKTIG
Karoline Tandberg har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo i 2015. Tandberg skrev samme år en masteravhandling innen strafferett (korrupsjon). Tandberg arbeidet som fast trainee hos advokatfellesskapet RUV i perioden 2012-2015. Fra 1. januar 2016 har Tandberg vært ansatt som advokatfullmektig. Tandberg har fordypning innen barnerett (barnefordeling og barnevern) fra universitetet i Oslo.

FAGOMRÅDER

Prosedyre innenfor de fleste rettsområder med hovedvekt på barnefordeling, barnevernsrett, bistandsoppdrag, og som forsvarer i straffesaker.
Klagesaker etter folketrygdloven (NAV) og klager etter utlendingsloven.

SPRÅK

Norsk, Engelsk.