Helle S. Sørensen
ADVOKATFULLMEKTIG
I permisjon. Helle Sibbern Sørensen har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen og har Master of Law i Transnational Law fra King´s College i London. Sørensen har arbeidet som advokatfullmektig hos Advokat Oslo siden våren 2017. Hun har traineeopphold fra advokatfirmaet Arntzen de Besche, advokatfirmaet Andenæs Aaløkken Veum DA og Reiss-Andersen & Co. Helle Sørensen har hatt ulike verv, blant annet som utsendt delegat for Legal Aim, rettslig bistand i Uganda, og prosjektmedarbeider for AiM-prosjektet Legal Aid.

FAGOMRÅDER

Prosedyre innenfor de fleste rettsområder med hovedvekt på familierett, barnerett, barnevernsrett, bistandsoppdrag, og som forsvarer i straffesaker

SPRÅK

Norsk, Engelsk.