Robert Voldhuset har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo i 2008. Robert Voldhuset arbeidet som advokatfullmektig/advokat hos advokatfirmaet Sondov og advokatfirmaet Kirkholm i perioden 2008-2011. Voldhuset har utdanning og spesialisering innenfor mekling og konflikthåndtering. Han er oppnevnt som ekstern mekler for familievernkontorene i Oslo og Akershus. Voldhuset arbeider i dag som familiemekler innenfor Oslo og Akershus, og har kontor både i Oslo og Eidsvoll. Voldhuset er også godkjent advokatmekler. Voldhuset foreleser i blant annet barnerett og menneskerettigheter. Han er sensor ved Universitetet i Oslo, Stavanger og Diakonhjemmet Høgskole i Oslo. Voldhuset er veileder på advokatkurset i mekling og konflikthåndtering. Robert Voldhuset er ekstern advokat i skikkethetsnemnda ved VID vitenskapelige høgskole.

FAGOMRÅDER

 Prosedyre innenfor de fleste rettsområder med hovedvekt på familierett, barnerett, barnevernsrett, bistandsoppdrag, og som forsvarer i straffesaker

SPRÅK

Norsk, Engelsk.

KONTAKT

Telefon: +47 23239300

Mobil: +47 977 28 762

E-post: robert@advokatoslo.no

Advokat oslo