Advokat Anniken Qvale
Anniken Qvale
ADVOKAT
Anniken Qvale har arbeidet som advokat siden 2011. Hun har bred erfaring med å bistå klienter i saker innen familierett og barnevern. Hun har også erfaring som bistandsadvokat. Anniken Qvale har solid prosedyreerfaring og har prosedert mange saker for fylksenemnda og domstolene. Av tidligere erfaring har Anniken Qvale blant annet yrkesebakgrunn som politiadvokat, juridisk rådgiver for Barne- og familieetaten i Oslo kommune, og som etterforskningsleder i Spesialenheten for politisaker. Hun har i de senere år interessert seg for mekling som et alternativ til tvisteløsning, og har tatt videreutdanning innen mekling og konflikthåndtering ved Diakonhjemmet høyskole i Oslo. Som advokat er hennes arbeidsmodell i samråd med klienten, å forsøke å løse konflikten på laveste nivå. I tillegg til å arbeide som advokat er Anniken Qvale også oppnevnt som ekstern mekler ved familievernkontoret i Oslo, og har lang erfaring som familiemekler.

FAGOMRÅDER

Prosedyre innenfor de fleste rettsområder, men med hovedvekt på foreldretvist/barnefordeling, familie, arv og skifte, barnevern, foreldremekling – meklingsattest, konfliktmekling, bistandsadvokat – voldsoffererstatning og prosedyre.

SPRÅK

Norsk, Engelsk.

KONTAKT

Telefon: +47 23239300

Mobil: +47 930 86 084

E-post: anniken@advokatoslo.no

Advokat oslo