Mekling for foreldre

Vi er godkjente meklere og kan bistå med familiemekling.

Ektefeller og samboere som har felles barn under 16 år, og som skiller lag, plikter å møte til obligatorisk mekling, jf. ekteskapsloven § 26 og barneloven § 51.

Parter som etter et samlivsbrudd ønsker å bringe en tvist om foreldreansvar, fast bosted eller samvær inn for domstolene, plikter også å møte til foreldremekling før stevning kan tas ut, jf. barneloven § 51.

Dersom det ikke fremlegges gyldig meklingsattest, vil domstolene avvise saken.

Meklingsattest er også nødvendig ved søknad om separasjon.

Godkjent offentlig meklere

Familievernkontoret har ofte lang ventetid for mekling, og mekling kan da foretas av advokater med bevilling som godkjent offentlig mekler. Advokat Robert Voldhuset og advokat Sara Sibbern Sørensen er godkjente offentlige meklere for Oslo og Akershus ved separasjon eller samlivsbrudd.

Advokatene Voldhuset og Sørensen jobber mye med saker som involverer barn, og kan derfor bidra med erfaring fra rettslige familietvister under mekling.

Demping av eller fravær av konflikt er helt avgjørende for å skape et godt foreldresamarbeid om felles barn, og gi barna best mulig og trygge oppvekstvilkår.

Vi har barnas beste i fokus til enhver tid under mekling, og kan gi råd og veiledning om hvilke ulike hensyn som er viktige i barnefordelingssaker.

Mekling er gratis for partene, også når mekling skjer med advokat.

Opptil 7 timer gratis mekling

Vi kan tilby mekling fra kontorer sentralt i Oslo, Lillestrøm og på Eidsvoll.

Normal ventetid hos oss på familiemekling er 1-2 uker fra du bestiller time.

Første meklingstime er obligatorisk. Det utstedes meklingsattest etter første time.

Det tilbys inntil syv timers gratis mekling. Dersom foreldrene ikke blir enige i første møte, oppfordres de til videre mekling i opptil seks timer til, dersom mekleren tror dette vil føre til en avtale.

Ved separat mekling utstedes meklingsattest først etter at begge foreldrene har møtt til første time.

 

Ønsker å vite mer?

Du kan lese mer om familiemekling hos oss i Advokat Oslo på vår nettside www.familiemekling.no.

Preben Kløvfjell
Partner/advokat
Epost:
pk@klovfjell.no
Mobil:
+47 900 85 188

Robert Voldhuset
Advokat
Epost:
rv@klovfjell.no
Mobil:
+47 977 28 762

Sara Sibbern Sørensen
Advokat
Epost:
sss@klovfjell.no
Mobil:
+47 918 68 082

Erlend Liaklev Andersen
Partner/advokat
Epost:
ela@klovfjell.no
Mobil:
+47 992 80 908

Trygve Tveter
Partner/advokat
Epost:
tveter@klovfjell.no
Mobil:
+47 224 27 206

Øystein Hagen
Partner/advokat
Epost:
oh@klovfjell.no
Mobil:
+47 919 11 319

Kristin Bugge Midthjell
Partner/advokat
Epost:
kbm@klovfjell.no
Mobil:
+47 917 79 611

Helan Hafzullah
Partner/advokat
Epost:
hh@klovfjell.no
Mobil:
+47 477 04 125

Micaela Hetland
Assosiert partner/advokat
Epost:
mh@klovfjell.no
Mobil:
+47 989 07 046

Elisabeth Leonhardsen
Advokat
Epost:
eml@klovfjell.no
Mobil:
+47 22 17 74 00

Steinar Fretheim
Advokatfullmektig
Epost:
sf@klovfjell.no
Mobil:
+47 475 05 114

Servet Yildiz Stêrk
Advokatfullmektig
Epost:
sy@klovfjell.no
Mobil:
+47 902 86 098

Karin Handeland Selmer
Advokatfullmektig
Epost:
ks@klovfjell.no
Mobil:
+47 904 04 661

Samirs Askerovs
Advokatfullmektig
Epost:
sa@klovfjell.no
Mobil:
+47 477 83 433

Vilde Maakestad
Advokatfullmektig
Epost:
vme@klovfjell.no
Mobil:
+47 468 04 900

Åse Kaja Tveter Karlsen
Advokatfullmektig
Epost:
atk@klovfjell.no
Mobil:
+47 911 05 859

Advokat oslo