Identitetstyveri

ID-tyveri er et økende problem. Stadig flere blir utsatt for denne typen kriminalitet.

Slike tyverier er ofte svært belastende, og det er ofte helt nødvendig å engasjere advokat for å ordne opp. Da er det godt å vite at utgiftene til advokat ofte dekkes av ulike forsikringsordninger eller medlemskap i fagforeninger.

Identitetstyveri kan påføre deg store utgifter og økonomisk tap fordi det blir rettet krav mot deg fra ukjente kreditorer for varer og tjenester du ikke har mottatt.

Gratis advokatbistand ved ID-tyveri

Forsikringen og medlemskap i foreninger kan dekke utgifter til advokat i forbindelse med ID-tyveri.

Ta kontakt med oss, så vil vi kunne sjekke ut om din forsikring eller ditt medlemskap vil dekke utgiftene til advokatbistand.

Hva er identitetstyveri                                                              

Identitetstyveri oppstår når noen anskaffer, overfører, besitter eller fremstår som rette innehaver av personlige opplysninger tilhørende en privatperson eller selskap på en uautorisert måte, med den hensikt å begå bedrageri eller annen kriminalitet (datatilsynet).

Nyttige tips til de som er utsatt for ID-tyveri

  • Anmelde forholdet til Politiet snarest mulig.
  • Kontakt advokat.
  • Kontakt banken straks og informer om hva som har skjedd.
  • Melde i fra til alle kredittopplysningsbyråer så snart du får kjennskap til eller mistenker identitetstyveri.
  • Legg inn sperre på adresseendring hos Posten.
  • Ta kontakt med kjente kreditorer, og si fra om at du har vært utsatt for misbruk og id-tyveri.
  • Følg med på postkassen din.
  • Kontakt forsikringsselskapet ditt. De fleste forsikringsselskaper har egne ID-tyveriforsikringer.

 Advokat Oslo hjelper deg

Våre advokater vil alltid undersøke om du kan ha krav på få dekket advokatkostnadene og hva forsikringen eventuelt dekker.

Dersom du har blitt utsatt for ID-tyveri, eller mistenker du at du har blitt utsatt fro dette, bør du kontakte advokat oslo snarest. Vi bistår deg slik at skaden begrenses, og undersøker dine forsikringer og bistår deg i alle juridiske spørsmål knyttet til identitetstyveriet.

Robert Voldhuset
Advokat
Email:
Mobil:
 +47 977 28 762
Sara S. Sørensen
Advokat
Email:
Mobil:
+47 91 86 80 82
Karoline Tandberg
Advokatfullmektig
Email:
Mobil:


Advokat oslo