Arverettslige konsekvenser av ektefellenes avtaler om formuesordninger

Hvilken formuesordning ektefellene har vil også ha konsekvenser for den gjenlevende ektefelles rett til å sitte i uskifte dersom den ene ektefelle skulle gå bort ved døden. Dersom ektefellene har avtalt felleseie kan den gjenlevende ektefelle velge å sitte i uskifte med ektefellenes formue overfor de den avdødes arvinger, jf. arveloven § 9 første ledd.

Dersom ektefellene har avtalt særeie kan den gjenlevende ektefelle kun bli sittende i uskifte med gjenlevende sine arvinger dersom dette er avtalt i ektepakt eller dersom avdødes ektefelles arvinger samtykker til dette, jf. arveloven § 9 andre ledd.

arverettslige konsekvenser
Robert Voldhuset
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 977 28 762
Sara S. Sørensen
Advokat
Epost:
Mobil:
+47 91 86 80 82
Karoline Tandberg
Advokatfullmektig
Epost:
Mobil:

Formuesforholdet mellom ektefellene

Kontakt Oss

Kontakt Oss


Advokat oslo