Barnets rett til samvær med søsken etter omsorgsovertakelse
Barnets rett til samvær og kontakt med søsken etter en omsorgsovertakelse er svakt regulert i dagens lovverk. I dagens lovverk er det i all hovedsak biologiske foreldre og barnet som [...]
Les mer
Kulturelle aspekter i barnevernssaker
Kultursensitivitet i vurderingen av omsorgsevne og hjelpetiltak Barneverntjenesten tilbyr veiledning til mange foreldre av utenlandsk opprinnelse. Her kan både språk og kulturforskjeller være store utfordringer. Tolk blir som regel brukt [...]
Les mer
Sakkyndige som bryter etiske prinsipper i barnevernssaker
Sakkyndig brøt flere etiske prinsipper – en avgjørelse til ettertanke  Sakkyndig ble oppnevnt av barneverntjenesten for å utrede omsorgen barnet fikk. På vegne av vår klient klaget Advokat Oslo den [...]
Les mer
Advokater

Artikler

Robert Voldhuset
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 977 28 762
Sara S. Sørensen
Advokat
Epost:
Mobil:
+47 91 86 80 82
Øyvind Berre
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 922 37 014
Hanne Elmenhorst
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 986 84 210
Marianne Hognestad
Advokat
Epost:
Mobil:
 +47 986 84 210
Kontakt Oss

[lastupdated]

Advokat oslo