MENUMENU
MENUMENU

Advokat Oslo hjelper deg

Advokat Oslo

Advokat Oslo er et advokatfellesskap drevet av advokat Robert Voldhuset og Sara Sibbern Sørensen. Vi yter all juridisk bistand innen barne- og familierett.
Advokatene i Advokat Oslo jobber spesialisert innen familierett, skilsmissebarnefordelingbarnevern og familiemekling.

Vi i fellesskapet Advokat Oslo bestreber hele tiden etter å oppnå det beste resultatet får våre klienter. Vi tilstreber effektivitet og produktivitet, og riktig rådgivning til våre klienter. Våre klienter skal oppleve sterk faglighet, rask responstid, og et stort personlig engasjement rundt deres sak. Vi jobber ofte teambasert på den enkelte sak.

Vi er begge godkjente offentlige oppnevnte meklere og har bred og lang erfaring fra konfliktarbeid, og mekling i familiesaker.  Vi foretar et stort antall meklinger etter ekteskapsloven og barneloven hvert år. Vi tar også oppdrag som sensor ved Universitetet i Oslo, og underviser blant annet i barnerett og menneskerettigheter mv.

Vi Advokat Oslo har kontorer sentralt i Oslo, Lillestrøm og Eidsvoll, men reiser også mye rundt i landet.

Advokat Voldhuset har utdanning og spesialisering innenfor mekling og konflikthåndtering. Han er oppnevnt som ekstern mekler for familievernkontorene i Oslo og Akershus. Hans spesialkompetanse er familie- og barnerett. Voldhuset har forelest og undervist i blant annet barnerett og menneskerettigheter. Han er sensor ved Universitetet i Oslo, og har tidligere vært sensor ved Diakonhjemmet Høgskole i Oslo. Voldhuset har også vært veileder på advokatkurset i mekling og konflikthåndtering.

Advokat Sibbern Sørensen har grunnfag i psykologi, utdanning og spesialisering innenfor mekling og konflikthåndtering. Hun er oppnevnt som ekstern mekler for familievernkontorene i Oslo og Akershus. Hennes spesialkompetanse er familie- og barnerett.

Vår erfaring, din trygghet

Advokat Oslo

Advokatene hos Advokat Oslo arbeider kontinuerlig for at vår kvalitet og service skal oppleves som svært god. Tilbakemeldinger fra våre kunder og klienter gjenspeiler den erfaring og kompetanse vi gjennom lang tid har opparbeidet oss.
Alle våre advokater og advokatfullmektiger følger regler for god advokatskikk i håndtering og avregning av advokatoppdrag.

Expect The Best

KOMPETANSE - INNSIKT - GOD RÅDGIVNING

Riktig rådgivning til rett tid gir optimale resultater. Advokatfirmaet Advokat Oslo holder til i Hegdehaugsveien 34 i Oslo. Vi står for god rådgivning, solide prosedyrekunnskaper og meklingskompetanse.

Vår visjon

Vi er spesialiserte innen familierett, mekling, skilsmisse, barnefordeling og barnevern. Vi bestreber hele tiden etter å oppnå det beste resultatet får våre klienter. Dette gjør vi gjennom å snu hver sten og utføre den beste praksisen overfor våre klienter. Våre klienter skal oppleve sterk faglighet, rask responstid, og et stort personlig engasjement rundt deres sak. Vi jobber ofte teambasert på den enkelte sak.

Vår filosofi

Våre kjerneverdier er kompetanse, situasjonsforståelse og effektivitet. Disse tre kjerneverdier fokuserer vi på, for å oppnå våre mål og optimale resultater for klienten gjennom riktig rådgivning til rett tid.

Våre verdier

Vi setter mellommenneskelige hensyn høyt, idet vi vet hvordan en tvist og dens utfall kan påvirke mennesker og relasjoner. Vi er derfor opptatt av at vår rådgivning skal være realistisk, informativ og i klientens interesse, slik at klienten kan ta informerte valg før, under og etter en tvist.

Kontakt oss

Hegdehaugsveien 34, 0352
Oslo
Mandag - Fredag
08:00 - 16:00
Del dette med andre...
Advokat oslo
        
MENUMENU